جزئیات تحصیل همزمان در ۲ مقطع تحصیلی اعلام شد

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم جزئیات تحصیل همزمان در دو مقطع تحصیلی را تشریح کرد.

۰ نظر

امکان گذراندن طرح خدمت پزشکی استعداد درخشان ها در تمام شهرها

دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی که به دلیل استعداد درخشان بودن مستقیم و بدون گذراندن طرح دوره عمومی وارد این دوره شده اند، می توانند تعهدات دوره عمومی خود را در تمامی دانشگاه ها بگذرانند.

۰ نظر
ایدوکو