پاورپوینت عربی هفتم

دانلود پاورپوینت عربی هفتم

۰ نظر

جزوه علوم ششم

دانلود جزوه علوم ششم

۰ نظر

حل دو معادله دو مجهول به روش حذفی

در این ویدئو یکی از روش های حل دو معادله دومجهول را می بینیم. این روش به نام روش حذفی معروف است.


۰ نظر

درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

مطلب زیر درسنامه ای برای مبحث مثلثات است که برای دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم قابل استفاده است. این درس نامه شامل تست های حل شده نیز می باشد.


درسنامه آموزشی دهم و یازدهم مبحث مثلثات

۰ نظر

آموزش ریاضی / اتحادها_2

در این ویدئو به حل مثال برای اتحاد مربع دو جمله ای پرداخته شده است. مثال های دیگر را در ویدئوهای بعدی ببینید.۰ نظر
ایدوکو